Informatii interconectare

INFORMATII PRIVIND INTERCONECTAREA

CONDITII DE INTERCONECTARE, BAZATE PE TEHNOLOGIA IP, CU RETEAUA TELEFONICA CLICKPHONE ÎN VEDEREA TERMINĂRII APELURILOR LA PUNCTE FIXE.

A. CARO NETWORK RESPECTA CERINȚELE TEHNICE ARMONIZATE LA NIVEL NAȚIONAL PRIVIND INTERCONECTAREA IP PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE TERMINARE A APELURILOR astfel:

 1. Accesul la serviciul de interconectare, bazat pe tehnologia IP, în vederea terminării apelurilor se realizează prin implementarea interfeței rețea-rețea (NNI –„Network-to-Network Interface”)
 2. Se utilizează ca protocol standard de bază, pentru semnalizare SIPIETF (RFC 3261)
 3. Pentru transportul SIP peste NNI se utilizează protocolul UDP (User Datagram Protocol)
 4. NNI suporta aceeași plajă de numerotație ca interconectarea bazată pe tehnologia TDM.
 5. Interfața fizică utilizată la punctul de interconectare este Gigabit-Ethernet (1GE) în conformitate cu familia de standarde IEEE 802.3.
 6. Codec-urile se utilizează în următoarele condiții:
  • se utilizează codecul G.711 A-Law, la nivelul interfeței rețea-rețea (NNI), în conformitate cu recomandarea ITU-T G. 711 (11/88), asociat cu un interval de pachetizare de 20 ms;
  • se aplica principiul TrFO („Transcoders Free Operation”, negocierea codecurilor la nivel de terminal fără transcodare) pentru interconectare bazată pe tehnologia IP între operatorii care  furnizează servicii de      telefonie la puncte mobile;
 7. Se asigură suportul necesar pentru furnizarea serviciilor media suplimentare:
  • serviciile de prezentare a identificării liniei care apelează (CLIP), respectiv restricționare a identificării liniei care apelează (CLIR) sunt furnizate în conformitate cu recomandările IETF RFC 3323 si IETF RFC 3325;
  • semnalele DTMF sunt transmise în conformitate cu recomandările IETF RFC 2833 și IETF RFC 4733 sau în aceeași bandă cu semnalul audio, cu condiția utilizării unui codec G711 (inband) fără compresie;
  • serviciul de redirecționare a apelurilor (call forwarding) este furnizat în conformitate cu recomandarea IETF RFC 5806.
  • pentru furnizarea serviciul „Fax over IP” se poate utiliza tehnologia G.711 (în mod „pass- through”).
 8. Pentru parametrii de calitate (QoS), măsurați la nivelul interfeței rețea -rețea (NNI-to-NNI/SBC-to-SBC), se stabilesc valori de referință mai reduse decât cele aferente măsurătorilor cap-la-cap (UNI-to-UNI), definite prin Recomandarea ITU –T G.114 (05/03) și Recomandarea ITU-T Y.1541 (12/11), respectiv:
  • întârzierea pachetelor (IPTD –„Internet Protocol Packet Transfer Delay”) < 50 ms;
  • variația întârzierii pachetelor (IPDV –„Internet Protocol Packet Delay Variation”) ≤ 20 ms;
  • rata de pierdere a pachetelor (IPLR –„Internet Packet Loss Ratio”) ≤ 0.01 %;
  • rata erorilor (IPER –„Internet Protocol Packet Error Rate”) ≤ 10-4.

Aceste valori pot fi ajustate în raport cu arhitectura de interconectare implementată și în raport cu cele mai bune practici în domeniu.

B. TARIFUL MAXIM PENTRU FURNIZAREA SERVCIULUI DE INTERCONECTARE IN VEDEREA TERMINARII APELURILOR LA PUNCTE FIXE ESTE DE  0.07 EUROCENTI/MIN.